Współpraca MWKZ z organizacjami pozarządowymi

Barbara Jezierska – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków od chwili ponownego powołania na wojewódzkiego konserwatora w lutym 2016 roku, odbyła prawie 50 spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych z Warszawy i Mazowsza. Podczas spotkań poruszano wiele tematów. Rozmawiano m.in. o problemach więzień i katowni NKWD na Pradze, ochronie dziedzictwa żydowskiego, ochronie obiektów dworsko-pałacowych, pojazdach zabytkowych, Reducie Ordona, pawilonie meblowym Emilia etc.

Na zdjęciu wystąpienie MWKZ Barbary Jezierskiej „Znikające dziedzictwo. Jak skutecznie chronić zabytki Warszawy” podczas zorganizowanego przez stowarzyszenie Miasto Jest Nasze kongresu „Czyje jest miasto?”


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g