Sprostowanie do artykułu „Nagrzeszyli na Poznańskiej”, opublikowanego 08.07.2016 w Magazynie Stołecznym

wtorek, 12 lipca 2016 11:21

W związku z publikacją „Nagrzeszyli na Poznańskiej” w piątkowym wydaniu Magazynu Stołecznego (08.07.2016), autorstwa Michała Wojtczuka, wnoszę o sprostowanie nieprawdziwych informacji i proszę przy następnych tekstach o zachowanie rzetelności dziennikarskiej w przekazywaniu informacji czytelnikom:

Nie jest prawdą, iż „na dwa dni przed głosowaniem nad planem, Barbara Jezierska oznajmiła, że rozpoczyna procedurę wpisania do rejestru otoczenia kościoła św. Piotra i Pawła, w tym kaplicę przy ul. św. Barbary (…). Jeśli jest cenna, dlaczego Barbara Jezierska nie objęła jej ochroną w latach 2007-11, kiedy też pełniła funkcję konserwatora?”. Otóż 1 czerwca 2016 roku rozpoczęto postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych otoczenia osiemnastowiecznej kaplicy św. Barbary, wpisanej do rejestru zabytków od pięćdziesięciu lat (tj. od 1 lipca 1965 roku).

Jednocześnie informuję, że kościół św. Piotra i Pawła, również położony na terenie nieruchomości objętej postępowaniem, powstał po 1945 roku. Jako obiekt powstały w latach 1946 – 1957, posiadający walory artystyczne i historyczne jest włączony do gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy.

Sprostowanie [pdf]
Barbara Jezierska
Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków