Polichromie z Kaplicy św. Zygmunta w Katedrze Płockiej restaurowane przy dofinansowaniu MWKZ

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Jezierska wzięła udział w komisyjnym odbiorze prac konserwatorskich i restauratorskich, którym poddane zostały malowidła zdobiące sklepienie i ściany kaplicy św. Zygmunta - patrona Płocka. Autorem polichromii był Władysław Drapiewski – jeden z najbardziej znanych twórców ściennego malarstwa sakralnego pierwszej połowy XX wieku. Wykonana przez niego dekoracja malarska, zajmująca ściany katedry, stanowi jeden z najciekawszych elementów świątyni.

Polichromie z kaplicy św. Zygmunta oczyszczono z nawarstwiających się przez lata zanieczyszczeń, a ubytki warstwy malarskiej zostały zrekonstruowane. Łączny koszt prac wyniósł 26,5 tyś. zł, z czego 13 tyś. pokryła dotacja, przyznana parafii w tym roku przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku jest najstarszą świątynią rzymskokatolicką i najcenniejszym zabytkiem Płocka. Od ubiegłego roku w katedrze trwają kompleksowe prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane. W ramach wspierania tego przedsięwzięcia, w 2015 r. MWKZ przyznał 11,4 tyś. dotacji na wykonanie dokumentacji i ekspertyzy konserwatorskiej wyposażenia Kaplicy Królewskiej.

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g