Oficyna dworska w Kamieńcu zabytkiem

Budynek oficyny dworskiej w Kamieńcu wraz z częścią parku, obejmującą działkę nr 745 obrębu Kamieniec został wpisany do rejestru zabytków z uwagi na zachowane wartości artystyczne i historyczne.

Dwór w Kamieńcu wraz z częścią parku, obejmującą działkę nr 746 wpisany został do rejestru zabytków w 1981 roku pod nr A-292. Na północ od dworu, przy drodze do wsi Kamieniec, na działce nr 745 usytuowana została parterowa oficyna. Murowana, podpiwniczona na planie prostokąta, została wzniesiona na przełomie XIX i XX w. W latach 1927 – 1990 w oficynie mieściła się szkoła podstawowa. Mimo zmiany funkcji obiektu, jego wnętrze nie zostało przebudowane. Zachowany dwutraktowy układ pomieszczeń wraz z dawnym ich rozplanowaniem, a także podziały architektoniczne elewacji z wydatnym gzymsem podokapowym i pseudopilastrami w narożnikach budynku stanowią o wartościach architektonicznych i artystycznych oficyny. Oficyna wraz z aleją świerkową stanowi integralną część zespołu dworsko – parkowego, związanego z dziejami majątku i najbliższej okolicy.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do MKiDN.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g