Informacja prasowa z dn. 24.03.2009 r.

Pomiędzy ortodoksją, a kreacją  24.03.2009 r.

 „Niska jakość nowej architektury, zbyt mocna przebudowa zabytków, luki w ustawodawstwie, brak stosownych ulg podatkowych – to są elementy, które utrudniają dialog pomiędzy konserwatorem, a architektem i właścicielem obiektu zabytkowego” – powiedziała Barbara Jezierska Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, podczas wykładu inauguracyjnego konferencję naukową w Muzeum Etnograficznym w Warszawie.  Dwudniowa konferencja odbyła się pod hasłem „Pomiędzy ortodoksją a kreacją” i gościła architektów, konserwatorów zabytków  oraz  historyków sztuki z całej Polski.
Nie jest tak, że wszyscy konserwatorzy zabytków reprezentują tylko ortodoksję, a architekci kreację. Dobro zabytku, to wspólne dobro, o które wszyscy powinniśmy dbać.  Barbara Jezierska wspomniała również o „systemie konstancińskim”, który polega na świadomym niszczeniu zabytków w celu uzyskania gruntu pod nowoczesną zabudowę.
Podczas drugiego dnia konferencji  były omawiane problemy konserwacji zabytków i problemy w zarządzaniu budynkami zabytkowymi.

Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g