Medal dla pracownika WUOZ

środa, 15 czerwca 2016 14:43

Podczas uroczystości, która odbyła się 10 czerwca 2016 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wręczył odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wśród wyróżnionych znalazł się Andrzej Tucholski - główny specjalista ds. ochrony zabytków archeologicznych z płockiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, odznaczony złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Odznaczenie to przyznawane jest za wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz pracy społecznej. W uroczystości wręczenia odznaczenia uczestniczyła Barbara Jezierska - Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Ewa Jaszczak - kierownik delegatury w Płocku.