Medal dla pracownika WUOZ

Podczas uroczystości, która odbyła się 10 czerwca 2016 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wręczył odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wśród wyróżnionych znalazł się Andrzej Tucholski - główny specjalista ds. ochrony zabytków archeologicznych z płockiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, odznaczony złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Odznaczenie to przyznawane jest za wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz pracy społecznej. W uroczystości wręczenia odznaczenia uczestniczyła Barbara Jezierska - Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Ewa Jaszczak - kierownik delegatury w Płocku.


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g