Kolejny wpis na Mazowszu

Zespół budowlany, składający się z budynku dworu z XIX wieku, budynku gospodarczego-zapewne z XVI wieku, wraz z układem stawów i pozostałościami parku, znajdujący się w Kraszewie w powiecie ciechanowskim, został wpisany do rejestru zabytków. Jest to ponowny wpis, Gmina Ojrzeń złożyła odwołanie do MKiDN na poprzedni, a minister przekazał MWKZ sprawę do ponownego rozpatrzenia, czego wynikiem jest ta decyzja o wpisie do rejestru zabytków

Zespól budowlany w obecnej formie jest pozostałością układu przestrzennego rezydencjalno-gospodarczego, zachowując znaczną część dawnych elementów, rejestrujących historyczne rozplanowanie tej przestrzeni. Budynek dworu, drewniany na fundamencie z kamieni polnych powstał w drugiej połowie XVIII wieku, a budynek gospodarczy (murowany z cegły o wymiarach średniowiecznych) jest z XVI wieku. Nie jest znana jego pierwotna funkcja, prawdopodobnie był to lamus, jedyny taki obiekt w regionie. Z uwagi na zachowane wartości historyczne, zespół budowlany został wpisany do rejestru zabytków.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do MKiDN.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g