Kolejny wpis w woj. mazowieckim

Dawne podwórze gospodarcze i sady wraz z aleją dojazdową do pałacu, zlokalizowane w płn.-zach. i zach. części działki w Dębinkach (gm. Zabrodzie) zostało wpisane do rejestru zabytków z uwagi na wartości historyczne i naukowe.

Założenie pałacowo-parkowe w Dębinkach ukształtowane zostało w 1. poł. XIX w. Element główny stanowi klasycystyczny pałac z oficynami, położony w parku krajobrazowym, wpisany do rejestru zabytków.

Nierozerwalnie z reprezentacyjną częścią pałacowo – parkową założenia połączona jest dawna część gospodarcza obejmująca podwórze, gdzie zlokalizowana jest oficyna i budynek gospodarczy, dawne sady oraz główna aleja dojazdowa do pałacu. Budynek gospodarczy i oficyna zostały wpisane zabytków w 1993 roku. Pozostałości dawnych sadów zachowały się w części północno-zachodniej i zachodniej. Reprezentacyjny charakter podkreśla uformowana wzdłuż dawnego ciągu komunikacyjnego aleja dojazdowa do pałacu - pierwotnie lipowa obecnie z przewagą grabów.

Całość założenia stanowi przykład krajobrazu kulturowego, który tworzy przestrzeń historycznie ukształtowaną w wyniku działań człowieka. Jego części składowe stanowią wytwory cywilizacji. Wpisanie do rejestru zabytków części gospodarczej majątku pozwoli na zachowanie jego układu i elementów zaprojektowanej zieleni, a tym samym krajobrazu kulturowego tej części miejscowości.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g