Budynek dawnego dworca w Sulejówku zabytkiem

MWKZ wpisał do rejestru zabytków budynek dawnego dworca kolejowego przy ul. Kombatantów 76 w Sulejówku, obiekt stanowi ważny i zachowany w oryginalnej formie element w układzie przestrzennym miasta.

Rozwój Sulejówka spowodowała budowa kolei terespolskiej z 1866 roku. W następstwie teg,o w miasteczku osiedlili się pracownicy kolei wraz ze swoimi rodzinami. Utworzenie w 1898 roku poligonu artyleryjskiego na terenach pomiędzy Okuniewem a Wesołą, sprowadziło do Sulejówka kolejnych mieszkańców – rodziny carskich oficerów garnizonowych. Duże znaczenie dla dalszego rozwoju miasta miało oddanie do użytku w 1910 roku przystanku kolejowego. W tym samym roku rozpoczęto budowę dworca. W 1937 roku obiekt został uroczyście otwarty przez ówczesnego wiecepremiera – ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego. Obecnie budynek jest nieużytkowany. Poza adaptacją wnętrz, zachował się w stanie z lat 1936-37. Jest świadectwem historii kolejnictwa na ziemiach Polski.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g