Zabytkowe atuty i dylematy gminy Krasne

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Jezierska odwiedziła – na zaproszenie władz samorządowych i kościelnych – gminę Krasne. Wyjazd poświęcony był omówieniu najważniejszych konserwatorskich problemów oraz dokładnemu poznaniu zabytkowych atutów tego regionu, posiadającego ogromny, choć jeszcze nie w pełni wykorzystany potencjał turystyczny. Wiodącymi tematami były: kwestia braku środków na remont późnorenesansowego kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego (zdjęcie 1 + zdjęcie 2, przedstawiające umieszczony w prezbiterium świątyni, jedyny w Polsce piętrowy nagrobek z dwoma postaciami kobiecymi), dylematy wokół projektu zagospodarowania trasy nieczynnej już dziś Mławskiej Kolei Dojazdowej oraz problem przyszłości niewykorzystywanego już do celów religijnych unikatowego drewnianego kościoła we wsi Zielona. Podczas całodniowego wyjazdu zwizytowano, poza wymienionymi wyżej kościołami, także inne kluczowe atrakcje gminy, w tym m. in. niedawno odrestaurowaną neogotycką wieżę, będącą obecnie siedzibą Muzeum Rodu Krasińskich, słynną stadninę koni pełnej krwi angielskiej, opisywaną już przez Bolesława Prusa (zdjęcie 3 przedstawia niezwykle ciekawą drewnianą konstrukcję dachu znajdującej się na terenie stadniny krytej ujeżdżalni), ruiny dawnego pałacu Krasińskich, przebudowanego na willę hitlerowskiego namiestnika na północne Mazowsze Ericha Kocha (zdjęcie 4 )oraz niegdysiejszy przypałacowy park, z historią sięgającą XVII wieku i najdłuższą aleją grabową w Europie.

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g