Informacja o wszczęciu postępowania

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie w sprawie wpisania do rejestru zabytków otoczenia kaplicy św. Barbary, wybudowanej w 1782 roku, położonej w Warszawie przy ul. Wspólnej, wpisanej do rejestru zabytków decyzją z 1965 roku pod numerem rejestru A-612. Niniejsze otoczenie stanowi działka o numerze ewidencyjnym 61/2, to jest teren posesji parafii św. Barbary (ul. Nowogrodzka 51). Celem wpisu jest poszerzenie ochrony nieruchomości zabytkowej, wpisanej do rejestru zabytków.

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g