Zaproszenie na panel Badanie, ochrona i rewitalizacja obiektów powojennej architektury modernistycznej

Barbara Jezierska - Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Mariusz Ścisło - Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w panelu konserwatorsko-architektonicznym Badanie, ochrona i rewitalizacja obiektów powojennej architektury modernistycznej, który odbędzie się w czwartek 16 czerwca 2016 roku, o godz.14.00 w Pawilonie SARP, przy ul. Foksal 2 w Warszawie.

Intencją spotkania jest wymiana poglądów dotyczących sposobów ochrony i zarządzania dziedzictwem modernizmu powojennego między środowiskiem konserwatorskim, a architektami, badaczami, właścicielami, zarządcami i inwestorami oraz społecznikami.

Zależy nam na zwróceniu uwagi na konieczność świadomej ochrony powojennej architektury modernistycznej oraz wymianie poglądów dotyczących następujących tematów:

  • rozpoznanie, inwentaryzacja i wartościowanie obiektów powojennej architektury modernistycznej;
  • objęcie prawną ochroną konserwatorską dóbr kultury współczesnej – lista reprezentatywnych obiektów – kryterium ochrony;
  • problemy renowacji powojennej architektury modernistycznej;
  • rewitalizacja i współczesne adaptacje obiektów modernizmu powojennego – dobre i złe przykłady, dopuszczalny zakres przekształceń, problemy konserwatorskie wynikające ze specyfiki materiałowej itp.;
  • czy możliwa jest ochrona idei? – problemy prawne i etyczne;
  • rola wojewódzkich konserwatorów zabytków w zachowaniu dziedzictwa modernizmu powojennego oraz w kształtowaniu procesów inwestycyjnych rewitalizacji tej grupy obiektów.

Mamy nadzieję, że nasz panel konserwatorsko-architektoniczny posłuży w przyszłości wypracowaniu spójnego programu ochrony obiektów powojennej architektury modernistycznej w skali całego kraju oraz stanowić będzie przyczynek do kolejnych spotkań i podjęcia dialogu między różnymi środowiskami zainteresowanymi zachowaniem dziedzictwa modernizmu powojennego dla przyszłych pokoleń.

Formuła panelu przewiduje wystąpienia prelegentów oraz dyskusję zaproszonych gości.

Zapraszamy.

Program do pobrania tutaj


ORGANIZATORZY


PATRONAT HONOROWY


SPONSOR

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g