Archiwum


Archiwum Zakładowe Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie działa na podstawie ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983 nr 38 poz.173 – z póź. zm.) oraz instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik nr 6 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (Dz. U. Nr 14, poz. 67).
Nadzór merytoryczny nad działalnością archiwum sprawuje Archiwum Państwowe w Warszawie.


zasób archiwum

W archiwum WUOZ przechowywana jest dokumentacja dla zabytków położonych na terenie m. st. Warszawy oraz na terenie następujących powiatów: grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego – zachodniego (Ożarów).

Zasób archiwum zakładowego WUOZ w Warszawie obejmuje:

  • dokumentację administracyjno - prawną (teczki obiektów), dotyczącą w szczególności obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Korzystanie z tego zasobu podlega ograniczeniom z uwagi na dodatkową ochronę prawną zakresie ich udostępniania ze względu na interes obywatela i państwa ( m.in. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
  • dokumentację techniczną tj. inwentaryzacje, projekty, zdjęcia obiektów , karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa, karty ewidencyjne cmentarzy, karty ewidencyjne zabytków ruchomych, inwentaryzacje założeń zieleni ( w tym parki zabytkowe)
  • dokumentację naukową dot. m. in. przeprowadzonych konserwacji obiektów zabytkowych, ich historii
Odnośnie obiektów położonych na terenie pozostałych powiatów województwa mazowieckiego, informację można uzyskać w delegaturach WUOZ w Ciechanowie – ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński
w Ostrołęce – makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski oraz Ostrołęka miasto na prawach powiatu
w Płocku – gostyniński, płocki, sierpecki, sochaczewski, Płock miasto na prawach powiatu,
w Siedlcach – garwoliński, łosicki, miński mazowiecki, siedlecki, węgrowski oraz Siedlce miasto na prawach powiatu
w Radomiu – białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński oraz Radom miasto na prawach powiatu


zasady udostępniania:

Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum WUOZ odbywa się na podstawie umotywowanego wniosku /wniosek do pobrania:  
  1. Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych WUOZ.docx
  2. Oświadczenie do wniosku.docx
  3. Przepisy Kodeksu Karnego.docx

Zbiory udostępniane są jedynie w miejscu ich przechowywania.
Studenci chcący korzystać z archiwaliów proszeni są o dołączenie zaświadczenia z uczelni, precyzującego zakres badań naukowych.

kontakt

Archiwum Zakładowe WUOZ mieści się w dwóch obiektach usytuowanych przy ul. Nowy Świat 18/20 00-373 Warszawa
oraz ul. Kopernika 4 00-367 Warszawa
archiwistka Lilianna Majchrzak
kontakt telefoniczny /22 827 08 58/, 509-197-396
mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g