Aktualnie poszukujemy:

 • Inspektor ochrony zabytków ds. zabytków ruchomych w Delegaturze w Ciechanowie
 • Starszy inspektor ochrony zabytków w Delegaturze w Radomiu
 • Starszy inspektor w Wydziale Kadr, Organizacji i Administracji
  Protokół z dnia 13-10-2017 r. Komisji Rekrutacyjnej
  Protokół z dnia 16-10-2017 r. Komisji Rekrutacyjnej
 • Główny Specjalista w Wydziale Zabytków Nieruchomych
 • Starszy inspektor w Wydziale Zabytków Nieruchomych
 • Starszy inspektor ochrony zabytków do spraw zieleni
  Protokół z dnia 17-10-2017 r. Komisji Rekrutacyjnej
 • Starszy inspektor ochrony zabytków archeologicznych
  Protokół z dnia 17-10-2017 r. Komisji Rekrutacyjnej
 • Starszy inspektor do spraw kontroli
 • Starszy specjalista w Wydziale Zabytków Nieruchomych
 • Inspektor w Wydziale Zabytków Nieruchomych
 • Główny Specjalista do spraw kontroli
  Protokół z dnia 18-10-2017 r. Komisji Rekrutacyjnej

  Nabory zakończone:
  1. Inspektor w Wydziale Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków. Umowa o pracę na zastępstwo
   Protokół z dnia 25.08.2017 r. Komisji Rekrutacyjnej
  2. Kierownik Delegatury w Płocku Protokół z dnia 12.04.2017 r. Komisji Rekrutacyjnej
  3. Informacja z dnia 28.04.2017 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Komunikat z dnia 18-07-2017 w sprawie rekrutacji Kierownika w Delegaturze w Płocku
  4. Starszy inspektor w Wydziale Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków
   Protokół z dnia 21.06.2017 r. Komisji Rekrutacyjnej
  5. Protokół z dnia 11-07-2017 r. Komisji Rekrutacyjnej
  6. Inspektor w Wydziale Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków. Umowa o pracę na zastępstwo
   Protokół z dnia 21.06.2017 r. Komisji Rekrutacyjnej
  7. Protokół z dnia 11-07-2017 r. Komisji Rekrutacyjnej
  8. Starszy inspektor do spraw dokumentacji i rejestru zabytków. Umowa na zastępstwo
   Protokół z dnia 10.03.2017 r. Komisji Rekrutacyjnej
  9. Inspektor do spraw ochrony zabytkowej zieleni w Delegaturze w Płocku
   Protokół z dnia 24.01.2017 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 31.01.2017 r. Komisji Rekrutacyjnej
  10. Inspektor do spraw ochrony zabytków w Wydziale Kontroli Zabytków Protokół z dnia 15.06.2016 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 05.07.2016 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 01.08.2016 r. Komisji Rekrutacyjnej
  11. Starszy inspektor do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej
   Protokół z dnia 13.01.2016 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 15.01.2016 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 22.01.2016 r. Komisji Rekrutacyjnej
  12. Starszy inspektor do spraw ochrony zabytkowej zieleni
   Protokół z dnia 05.01.2016 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 12.01.2016 r. Komisji Rekrutacyjnej
  13. Inspektor do spraw obsługi kancelaryjno administracyjnej w Delegaturze w Płocku
   Protokół z dnia 24.07.2015 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 28.07.2015 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 31.07.2015 r. Komisji Rekrutacyjnej
  14. Inspektor do spraw obsługi kancelaryjno administracyjnej w Delegaturze w Ostrołęce [umowa o pracę na zastępstwo]
   Protokół z dnia 29.06.2015 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 06.07.2015 r. Komisji Rekrutacyjnej
  15. Inspektor do spraw dokumentacji i rejestru zabytków
   Protokół z dnia 07.10.2014 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 16.10.2014 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 28.10.2014 r. Komisji Rekrutacyjnej
  16. Inspektor do spraw zabytków nieruchomych w Delegaturze w Radomiu
   Protokół z dnia 06.10.2014 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Zawiadomienie z dnia 08.10.2014 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 15.10.2014 r. Komisji Rekrutacyjnej
  17. Inspektor do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej w Warszawie
   Protokół z dnia 28.08.2014 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 04.09.2014 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 09.09.2014 r. Komisji Rekrutacyjnej
  18. Inspektor do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej w Delegaturze w Ciechanowie (umowa na zastępstwo)
   Protokół z dnia 28.07.2014 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 01.08.2014 r. Komisji Rekrutacyjnej
  19. Starszy inspektor do spraw zabytków nieruchomych – umowa na zastępstwo
   Protokół z dnia 11.06.2014 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 18.06.2014 r. Komisji Rekrutacyjnej
  20. Starszy inspektor do spraw ochrony zabytkowej zieleni
   Protokół z dnia 09.06.2014 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 18.06.2014 r. Komisji Rekrutacyjnej
  21. Starszy inspektor do spraw kadrowych i płac – umowa na zastępstwo
   Protokół z dnia 10.06.2014 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 16.06.2014 r. Komisji Rekrutacyjnej
  22. Starszy inspektor ochrony zabytków nieruchomych (umowa o pracę na zastępstwo)
   Protokół z dnia 02.04.2014 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 09.04.2014 r. Komisji Rekrutacyjnej
  23. Inspektor ochrony zabytków nieruchomych w Delegaturze w Radomiu
  24. Protokół z dnia 26.02.2014 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 05.03.2014 r. Komisji Rekrutacyjnej
  25. Inspektor ochrony zabytków nieruchomych w Delegaturze w Płocku
  26. Protokół z dnia 07.02.2014 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 21.02.2014 r. Komisji Rekrutacyjnej.
  27. Inspektor ochrony zabytków ds. zabytków archeologicznych
   Protokół z dnia 12.12.2013 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 20.12.2013 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 30.12.2013 r. Komisji Rekrutacyjnej
  28. Inspektor do spraw dokumentacji i rejestru zabytków
   Protokół z dnia 15.05.2013 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 23.05.2013 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 29.05.2013 r. Komisji Rekrutacyjnej
  29. Inspektor do spraw dokumentacji i rejestru zabytków
   Protokół z dnia 13.03.2013 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 20.03.2013 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 26.03.2013 r. Komisji Rekrutacyjnej
  30. Inspektor ochrony zabytków ds. zabytkowej zieleni w Delegaturze w Ciechanowie
  31. Protokół z dnia 20.02.2013 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 28.02.2013 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 15.03.2013 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 27.03.2013 r. Komisji Rekrutacyjnej
  32. Inspektor ochrony zabytków ds. zabytkowej zieleni
   Protokół z dnia 25.01.2013 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 22.02.2013 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 13.03.2013 r. Komisji Rekrutacyjnej
  33. Inspektor ochrony zabytków ds. zabytkowej zieleni w Delegaturze w Radomiu
  34. Protokół z dnia 20.02.2013 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 28.02.2013 r. Komisji Rekrutacyjnej 
   Protokół z dnia 12.03.2013 r. Komisji Rekrutacyjnej
  35. Inspektor ds. zabytków archeologicznych 
  36. Protokół z dnia 26.10.2012 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 12.11.2012 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 27.11.2012 r. Komisji Rekrutacyjnej
  37. Inspektor do spraw dokumentacji i rejestru zabytków
   Protokół z dnia 21.08.2012 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 28.08.2012 r. Komisji Rekrutacujnej
   Protokół z dnia 31.08.2012 r. Komisji Rekrutacyjnej
  38. Starszy Specjalista ds. kontaktów z mediami- Rzecznik Prasowy
   Protokół z dnia 24.11.2011r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 28.11.2011r. Komisji Rekrutacyjnej
   Informacja o wynikach naboru z dnia 16.01.2012r.
  39. Główny Specjalista ds. zabytków ruchomych
   Protokół z dnia 22.11.2011r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 28.11.2011r. Komisji Rekrutacyjnej
  40. Główny Specjalista ds. zabytków ruchomych
   Protokół z dnia 28.10.2011r. Komisji Rekrutacyjnej
  41. Główny Specjalista ds. zabytków ruchomych
   Protokół z dnia 18.10.2011r. Komisji Rekrutacyjnej
  42. Inspektor ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej w Delegaturze urzędu w Ostrołęce
  43. Protokół z dnia 10.06.2011r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół z dnia 16.06.2011r. Komisji Rekrutacyjnej
  44. Inspektor ds. dokumentacji i rejestru zabytków w Wydziale Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków
  45. Protokół z dnia 15.06.2011 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Wyniki testu wiedzy z dnia 20.06.2011 r.
   Protokół z dnia 22.06.2011 r. Komisji Rekrutacyjnej
  46. Inspektor ds. zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Nieruchomych
  47. Protokół nr 1 z dnia 24.11.2010 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół nr 2 z dnia 26.11.2010 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół nr 3 z dnia 02.12.2010 r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół nr 4 z dnia 03.12.2010 r. Komisji Rekrutacyjnej
  48. Inspektor ds. dokumentacji i rejestru zabytków w Wydziale Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków
   Protokół nr 1 z dn. 23.09.2010r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół nr 2 z dn. 01.10.2010r. Komisji Rekrutacyjnej
   Protokół nr 3 z dn. 06.10.2010r. Komisji Rekrutacyjnej
  49. Starszy Informatyk
  50. Inspektor w Wydziale Kontroli
  51. Inspektor ds. dokumentacji i rejestru zabytków w Wydziale Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków
  52. Inspektor ds. zabytków nieruchomych ( umowa o pracę na zastępstwo przez 1 rok )
  53. Księgowa
  54. Inspektor ds. Zabytków Nieruchomych (urbanistyka i architektura) – Delegatura w Radomiu
  55. Specjalista ds. Wywozu Zabytków Ruchomych
  56. Inspektor ds. Archeologicznych
  57. Kierownik Wydziału Dokumentacji i Rejestru Zabytków
  58. Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
  59. Inspektor ds. Zabytkowych Założeń Zieleni – Delegatura w Radomiu
  60. Inspektor ds. Zabytków Nieruchomych (urbanistyka i architektura)
   – Delegatura w Radomiu
  61. Rzecznik prasowy - Warszawa
  62. Inspektor ds. Archiwum - Warszawa
  63. Inspektor ds. Zabytkowych Założeń Zieleni – Delegatura w Ciechanowie
 • Polecamy również:

  muwz_g
  bskz_g
  mkdn_g
  muwz_g