Patronat Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest szczególnym wyróżnieniem przyznawanym wydarzeniom na Mazowszu, które mają duże znaczenie dla kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wniosek o honorowy patronat Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków powinien zawierać szczegółowy opis przedsięwzięcia (m.in. termin, program, założenia i sposoby finansowania itd.) i być złożony z pismem przewodnim.

Wniosek [ załącznik w formacie : doc ] pobierz

Udzielenie przedsięwzięciu honorowego patronatu nie jest równoznaczne z udzieleniem wsparcia finansowego.

Logo Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków może być wykorzystywane tylko i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g