Budynek dawnej szkoły w Broku zabytkiem

środa, 15 listopada 2017 11:28

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków - Jakub Lewicki podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków budynku dawnej szkoły przy ul. Warszawskiej w Broku, z uwagi na zachowane wartości historyczne, naukowe i artystyczne. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Budynek zbudowano w latach 1922-27 na potrzeby szkoły powszechnej i taką funkcję pełnił do końca lat 90. XX wieku, kiedy to został wyłączony z użytkowania. Dotychczas nieustalony architekt wykorzystał formy nawiązujące do wczesnobarokowej architektury rezydencjonalnej w Polsce, pozbawionej bogatej dekoracji, wzbogacony jedynie masywnymi narożnymi boniami i głównym wejściem umieszczonym we wnęce przypominającej otwór bramny. Forma budynku jest analogiczna do innych szkół powstałych w tej stylistyce w dwudziestoleciu międzywojennym, której najwybitniejszym przykładem jest Liceum Stefana Batorego w Warszawie, powstałe w latach 1922-24 według projektu Tadeusza Tołwińskiego.

Przedmiotowy budynek posiada wartości historyczne i naukowe. Świadczy on rozwoju szkolnictwa powszechnego w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego, gdzie największym wyzwaniem było ujednolicenie systemu edukacji odziedziczonego po trzech zaborcach i z tego względu silnie zróżnicowanego pod względem kształcenia. Wprowadzony w 1919 roku powszechny obowiązek szkolny unaocznił również ogrom braków lokalowych, co początkowo zmusiło władze do wynajmowania pomieszczeń, a w następstwie budowy nowych obiektów. Szkoły powstawały według ówcześnie stosowanych trendów, w tym w stylu dworkowym uznawanym w Polsce za narodowy. Taką formę otrzymała również przedmiotowa szkoła, wyróżniająca się spośród innych zastosowaną wczesnobarokową stylistyką, co świadczy dodatkowo o jej wartościach artystycznych. Ponadto, budynek ten stanowi materialne świadectwo historii Broku i jego rozwoju jako ośrodka miejskiego.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Willa „Wilśniaczek” zabytkiem

środa, 15 listopada 2017 11:27

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków - Jakub Lewicki podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków willi „Wilśniaczek”, powstałej ok. 1930 r., położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Janusza Kusocińskiego 5, z uwagi na zachowane wartości artystyczne.

Obiekt został zaprojektowany i wzniesiony w późnym stylu dworkowym dla Mieczysława Mariana Wiśniakowskiego, kontrolera Najwyższej Izby Kontroli Państwowej i profesora Szkoły Handlowej w Warszawie. Jest skromnym, ale dobrym przykładem tego stylu. Już od końca XIX w. na ziemiach polskich poszukiwano form wyrazu, które podkreśliłyby narodową odrębność nowo powstającej architektury. Na fali tych poszukiwań rozpowszechnił się też styl dworkowy, dla którego charakterystyczne jest zastosowanie kolumnowych portyków w wielkim lub małym porządku, tralkowych balkonów, wolut, wazonów oraz łamanego dachu. W przypadku tego obiektu zastosowano repertuar form klasycznych – kolumnowy portyk wraz z frontonem, a także mansardowy dach. Warto podkreślić, że oprócz typowych cech stylowych wartością budynku jest jego autentyczność i wysoki stopień zachowania oryginalnej substancji.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Oświadczenie MWKZ w związku z organizacją Wydziału Warszawa

poniedziałek, 30 października 2017 14:20

W związku z organizacją nowego Wydziału Warszawa w ramach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie oświadczam, że wszystkie prace związane z jego powstaniem przebiegają planowo i bez zakłóceń.

Wydział Warszawa będzie wzorcowo działającą częścią urzędu konserwatorskiego. Zabytkami Warszawy zajmie się co najmniej 30 osób, co jest możliwe dzięki przyznaniu dodatkowych środków finansowych i dodatkowych etatów na pracę urzędu konserwatorskiego. Kilkadziesiąt razy wzrośnie także wysokość dotacji na prace konserwatorskie w zabytkach na skutek przyznania na nie blisko 20 milionów złotych. Znacząco zmieni to jakość pracy urzędu konserwatorskiego.

Wszystkich inwestorów, jak i petentów informuję także, że dołożę wszelkich starań, aby skrócić czas oczekiwania na wydawane decyzje konserwatorskie i podnieść ich merytoryczną jakość. Wszystkich obecnych oraz przyszłych klientów informuję, że praca urzędu będzie przebiegała bez zakłóceń, a decyzje będą wydawane terminowo i sprawnie.

Uczynię wszystko, aby urząd konserwatora wojewódzkiego nadal był urzędem apolitycznym i sprawnie działał na rzecz ochrony zabytków.

Chciałbym także, aby współpraca Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ze Stołecznym Konserwatorem układała się tak dobrze, jak w ostatnich miesiącach. Wciąż będę konsekwentnie przeciwdziałał próbom skonfliktowania obu konserwatorów i pracowników naszych instytucji. Zrobię wszystko, aby zarówno moi pracownicy, jak i pracownicy biura Stołecznego Konserwatora Zabytków nie czuli się zagrożeni, żeby mieli też jasne perspektywy dalszej pracy oraz realizacji swojej misji w dziedzinie ochrony zabytków.

W ostatnim czasie pojawiło się szereg nieprawdziwych informacji dotyczących organizacji nowego Wydziału Warszawa. Pragnę jednoznacznie zdementować te informacje. Dlatego też proszę media o rzetelną i merytoryczną dyskusję w kolejnych materiałach prasowych, a wszystkich inwestorów i petentów pragnę zapewnić, że wszystkie decyzje będą wydawane planowo i bez zakłóceń, a ochrona warszawskich zabytków będzie przebiegała dużo sprawniej niż dotychczas.


prof. dr hab. Jakub Lewicki
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

Strona 4 z 252

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g