Inskrypcje martyrologiczne na Pradze zabytkiem

poniedziałek, 26 marca 2018 00:00

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Jakub Lewicki podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków ruchomych 8 inskrypcji, stanowiących ślad po dawnym więzieniu NKWD, zlokalizowanych w dwóch pomieszczeniach piwnicznych, znajdujących się w budynku przy ul. 11 listopada 66 w Warszawie, z uwagi na zachowane wartości historyczne.

Budynek, który w l. 1944 – 45 stanowił areszt NKWD, jest świadectwem - jak określono w piśmie IPN z 3.11.2016 r. - „kaźni Polaków dokonywanej przez sowieckiego okupanta” i ten fakt powinien zostać udokumentowany dla przyszłych pokoleń i odpowiednio upamiętniony. W interesie społecznym leży zatem prawna ochrona historycznych napisów, wykonanych przez osadzonych w celi.

Inskrypcje znajdują się w pomieszczeniach bezpośrednio przylegających do schodów od strony północnej. Pozostała część budynku nie nosi analogicznych śladów. W zbiorach muzealnych Muzeum Pragi znajduje się już troje drzwi z wyciętymi otworami na judasze, pochodzących z piwnic tego obiektu, stanowiących świadectwo jego więziennej funkcji. Według opinii Jerzego Szałygina, który przygotowywał opracowanie w tej sprawie, autor zaleca translokację opisywanych artefaktów: „wobec złego stanu zachowania budynku oraz braku wartości artystycznych (jak również pozostałych), nieznacznej ilości zachowanych artefaktów (8 inskrypcji) (…) niemożliwości ich zachowania in situ, jak również fakt wpisania już do zbiorów muzealnych Muzeum Pragi części jego wyposażenia (3 drzwi cel więziennych) postuluje się translokację z dwóch piwnic zachowanych inskrypcji na cegłach i framugach drzwiowych, po uprzedniej szczegółowej inwentaryzacji artefaktów i miejsc ich ulokowania, konserwację i umieszczenie w ekspozycji muzealnej związanej z historią Pragi”).

Inskrypcje w większości są czytelne i znajdują się w dostatecznym stanie zachowania. Występują (z jednym wyjątkiem) w jednym pomieszczeniu piwnicznym. Składają się na nie inskrypcje ryte i wykonane ołówkiem kopiowym na tynku, cegle i drewnianej ościeżnicy. W piwnicy nr 2 na jednej z cegieł widnieje wydrapany ostrym narzędziem krzyż. W piwnicy nr 1 na trzech cegłach i tynku pomiędzy cegłami wykonano napisy ołówkiem (inicjały imion i nazwisk – jeden z datą „45”). Pozostałe trzy inskrypcje umieszczone zostały na drewnianych ościeżnicach drzwi w pomieszczeniu nr 1. Dwa z nich od zewnątrz: na nadprożu (ołówkiem) i południowej listwie ościeżnicy (wycięta ostrym narzędziem data „6 (?).1945”) oraz jeden napis wykonany również na ościeżnicy prawdopodobnie kredką – od wewnątrz („Rosik”). Pozostałe ślady są trudne do jednoznacznego zakwalifikowania jako inskrypcje martyrologiczne lub nieczytelne.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Wolskie „pięciochatki” zabytkiem

piątek, 23 marca 2018 15:32

Jakub Lewicki – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków pięciu domów mieszkalnych, wzniesionych w l. 1923-24, według projektu Aleksandra Ranieckiego, zlokalizowanych przy ul. Prądzyńskiego 23, 23a, 23b, 23c i 23d w Warszawie, z uwagi na zachowane wartości artystyczne, historyczne i naukowe. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Osiedle mieszkaniowe dla kolejarzy zbudowano na gruntach należących do kolei. Założeniem inwestora - Zawodowego Związku Kolejarzy, była realizacja taniego, wzorcowego osiedla pracowniczego. Domy rozplanowano i wykończono w sposób spójny i jednorodny. Symetryczne, osiowe usytuowanie domów wokół zielonego skweru, proporcje masywnych dachów i niskich rozłożystych brył, szlachetna dekoracja, kameralność założenia, nawiązują do polskich barokowych zespołów dworskich i pałacowych. Całość założenia prezentuje wyjątkową wartość artystyczną, jako rzadki, bardzo dobrze zachowany przykład realizacji kameralnego osiedla mieszkaniowego w stylu dworkowym. Wolskie „pięciochatki”, jako niemal stuletnie osiedle pracownicze, dostarczają wiedzy o historii rozwoju kolei i osiedli budowanych dla jej pracowników i prezentują wartość historyczną i naukową.

Budynek główny Prądzyńskiego 23b, spinający całe założenie, jest najdłuższy. Wyróżniają go: nieznaczny ryzalit akcentujący oś symetrii fasady, zwieńczony trójkątnym równobocznym szczytem z owalnym oknem pośrodku; opaski uszakowe otaczające okna i drzwi, profilowane parapety, zwieńczenia okien ryzalitów, zamknięte łukiem półkolistym płytkie wnęki mieszczące drzwi. Dwie symetrycznie rozmieszczone klatki schodowe prowadzą do wnętrz, w których zachowała się cześć drzwi, okien i okiennic, piece kaflowe, mosiężne relingi na piecach kuchennych. Sąsiednie dwa budynki - Prądzyńskiego 23a i 23c rozwiązano skromniej, a skrajne domy parterowe z mieszkalnym poddaszem są najmniejsze.

Funkcjonalne i proste rozwiązanie architektoniczne poszczególnych budynków przyczyniło się do dobrego zachowania oryginalnej substancji i ciągów komunikacyjnych wnętrz, jak i całego założenia do dziś zamieszkiwanego przez pracowników kolei.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Fotorelacja z Retrospotkania „Kości. Radom XI-XIX w. Obraz badań bio- archeologicznych”

piątek, 16 marca 2018 16:28

13 marca 2018 r. o godz. 16.30 w Sali Kameralnej "Resursy Obywatelskiej" przy ul. Malczewskiego 16 w Radomiu, w ramach cyklu spotkań dla mieszkańców Radomia „Skarby i tajemnice Piotrówki”, odbyła się konferencja Retrospotkanie „Kości. Radom XI-XIX w. Obraz badań bio- archeologicznych”, której współorganizatorem był m.in. MWKZ.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w Radomiu przeprowadzono szereg badań archeologicznych. Na Piotrówce, na Starym Mieście oraz w obrębie Miasta Kazimierzowskiego odnajdywano pozostałości dawnych przedmiotów, ale i szczątki dawnych mieszkańców. Dzięki wykorzystaniu najnowszych metod badawczych, w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki analizie poddano znalezione kości. Badania m.in. izotopowe i molekularne szczątków ludzkich ukazują przeszłość Radomia i jego mieszkańców na przestrzeni 800 lat (XI-XIX w.), w całkiem nowym świetle. Prace prowadzone były w Zakładzie Ekologii Człowieka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przy zaangażowaniu innych ośrodków naukowych. Podczas konferencji opowiedzieli o tym: - dr Anna Gręzak (Uniwersytet Warszawski), która prowadziła badania archeologiczne, - prof. dr hab. Henryk Witas (Łódzki Uniwersytet Medyczny), odpowiedzialny za analizy molekularne, - dr Aleksandra Lisowska-Gaczorek (Uniwersytet Jagielloński), dokonywała badań izotopowych, - dr hab. Jacek Tomczyk, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prowadził badania antropologiczne - kierownik projektu. Współorganizatorem wydarzenia byli: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Zdjęcia autorstwa Witolda Bujakowskiego – Kierownika Delegatury WUOZ w Radomiu.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

 

Strona 4 z 264

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g