Księgi ewidencyjne dotyczące zabytków w handlu

piątek, 08 grudnia 2017 10:17

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że 6 grudnia 2017 r. weszły w życie przepisy nakładające na podmioty gospodarcze, wyspecjalizowane w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do zbycia, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności ocen wskazujących czas powstania zabytku i wycen zabytku.

Przed dokonaniem pierwszego wpisu podmiot prowadzący księgę ewidencyjną przedkłada księgę ewidencyjną oraz kolejne jej tomy wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków właściwemu dla miejsca siedziby tego podmiotu, celem nadania numeru ewidencyjnego.

Wnioski wraz z księgami powinny zawierać aktualny wypis z KRS.

*Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 4 grudnia 2017 r w sprawie ksiąg ewidencyjnych prowadzonych przez podmioty gospodarcze wyspecjalizowane w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( Dziennik Ustaw z 5 grudnia 2017 r, poz. 2249)

 

Pozostałości Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej zabytkiem

środa, 06 grudnia 2017 15:35

Jakub Lewicki - Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków reliktów Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej wraz z otoczeniem, położonych w Warszawie i Babicach z uwagi na zachowane wartości historyczne. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza, wzniesiona na zachodnim przedpolu Warszawy w latach 1921-1923, była największą inwestycją telegraficzną w Polsce międzywojennej. Instalacja zapewniała bezpośredni kontakt, szczególnie ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Uniezależniała nowo odrodzone państwo od tzw. Kabla Transatlantyckiego i pośrednictwa innych krajów w wymianie korespondencji zagranicznej. Centrala Transatlantycka została uruchomiona na początku października 1923 roku. Składała się z trzech części: Stacji Nadawczej w Babicach, Stacji Odbiorczej w Grodzisku Mazowieckim i Centralnego Biura Operacyjnego przy ul. Fredry, gdzie depesze były nadawane i przyjmowane. Całemu kompleksowi nadawczo-odbiorczo-manipulacyjnemu od 1 września 1923 roku nadano oficjalną nazwę Urząd Radiokomunikacyjny Transatlantycki i podlegał on Ministerstwu Poczt i Telegrafów.

Stacja Nadawcza - wówczas największa w Europie i jedna z najnowocześniejszych w świecie - emitowała sygnały na falach bardzo długich (od 17.200 do 21.00 m), co umożliwiało nawiązanie łączności ze Stanami Zjednoczonymi. Początkowo można było uzyskać połączenie wyłącznie z Nowym Jorkiem, gdyż w tym czasie na pozostałych kontynentach brak było radiostacji o światowym zasięgu. Stacja Nadawcza w chwili powstania nadawała najsilniejszy sygnał spośród światowych radiostacji. Sygnał nadawano za pomocą alfabetu Morse’a.

Od 1 października 1923 roku Stacja Nadawcza stała się samodzielnym urzędem. Jego nazwa brzmiała: Urząd Radiotelegraficzny w Babicach (zmieniona w grudniu 1936 roku na Urząd Radiotelegraficzny w Boernerowie). W oficjalnym otwarciu stacji nadawczej - 17 listopada 1923 roku - uczestniczyli wysocy dostojnicy państwowi, między innymi prezydent Stanisław Wojciechowski, który podczas uroczystości wymienił depesze z prezydentem USA Johnem Calvinem Coolidgem. Radiostacja działała nieprzerwanie do 8 września 1939 roku i w 1945 roku została wysadzona przez Niemców. Obecnie Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza jest zachowana w formie reliktów i trwałej ruiny – jako świadek historii. Zachowanymi pozostałościami po masztach antenowych są ich fundamenty, 3 betonowe wartownie i ruiny budynku nadajnika.

Relikty posiadają wartość historyczną jako dokument funkcjonowania i materialne świadectwo dziejów jednego z najważniejszych strategicznych przedsięwzięć oraz instytucji międzywojennej Polski. Są także świadectwem myśli technicznej, rozwiązań konstrukcyjnych i miejscem narodzin polskiej radiotechniki transatlantyckiej. Obiekt posiada unikalny charakter i stanowi dziedzictwo kulturowe o ogromnym znaczeniu. Działanie stacji oddało nieocenione usługi dla całego kraju, gdyż utrzymanie szybkiej i skutecznej łączności z państwami Europy oraz innych kontynentów było ważnym elementem polityki zagranicznej. Jedyna zachowana na świecie instalacją nadawcza tego typu - Radiostacja Grimeton - znajduje się w Szwecji w gminie Varberg i wpisana jest od roku 2004 na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

O wpis wnioskowało Stowarzyszenie „Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza”.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Piotra Żurka.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Pojazdy Zabytkowe

poniedziałek, 27 listopada 2017 10:45

Od 1 stycznia 2018 r. ZMIANA KRYTERIUM W KWALIFIKACJI POJAZDÓW DO WOJEWÓDZIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków pragnie zunifikować kryteria oceny pojazdów przy włączeniu ich do wojewódzkiej ewidencji zabytków z innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi pojazdów o cechach zabytkowych i kolekcjonerskich. Próby ujednolicenia procedur podejmowane są we wszystkich Wojewódzkich Urzędach Ochrony Zabytków na terenie całego kraju.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że od 1 stycznia 2018 r. dostosowuje się kryteria kwalifikacji pojazdów włączanych do ewidencji zabytków do wyżej wymienionych Not Wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej (szczególnie do pkt. 1-4 oraz 7 - ukończone min. 30 lat, w modelu i typie już nie produkowanym, jego stan jest oryginalny, bez znacznych zmian, występuje stosunkowo rzadko).

Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji

 

Strona 10 z 260

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g