Oświadczenie MWKZ

piątek, 18 sierpnia 2017 08:49

W związku z wypowiedzeniem porozumienia przez Wojewodę Mazowieckiego Miastu Stołecznemu Warszawie w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oświadczam, że jest to decyzja rządowa, którą będę się starał wykonać jak najlepiej potrafię. Nie będę komentował decyzji moich przełożonych, które będę realizował w sposób profesjonalny.

Informuję też, że współpraca Mazowieckiego Konserwatora Zabytków ze Stołecznym Konserwatorem Michałem Krasuckim w ostatnich miesiącach układała się dobrze. Zarówno ja, jak i konserwator Michał Krasucki dokonaliśmy przełomu i zerwaliśmy z praktyką wydawania złych decyzji przez naszych poprzedników. Nasze biura przestały ze sobą walczyć, a zaczęły dobrze współpracować. Chciałbym, żeby było tak dalej, szczególnie w obecnej sytuacji. Będę konsekwentnie przeciwdziałał próbom skonfliktowania i skłócenia obu konserwatorów, jak i pracowników naszych instytucji. Będę też przeciwdziałał wszelkim agresywnym atakom na nasze biura.

Zrobię wszystko, aby moi pracownicy, jak i pracownicy biura Stołecznego Konserwatora Zabytków nie czuli się zagrożeni, jak i mieli też jasne perspektywy dalszej pracy i realizacji swojej misji w dziedzinie ochrony zabytków.

Uznaję, że wypowiedzenie dotychczasowego porozumienia będzie okazją do zawarcia nowego, które określi nasze wzajemne relacje. Cały czas są możliwe rozmowy i nowe porozumienie. Stronami rozmów są Wojewoda Mazowiecki, jak i Prezydent Warszawy.

W ostatnim czasie pojawiło się szereg nieprawdziwych informacji dotyczących wypowiedzenia porozumienia, zagrożeń warszawskich zabytków po 1 listopada 2017 roku, jak i problemu lokalizacji pomników smoleńskich, który w rzeczywistości nigdy nie był podnoszony wobec pracowników urzędu konserwatorskiego. Mimo konsekwentnego powtarzania tych informacji przez niektóre media, pragnę je jednoznacznie zdementować. Dlatego też proszę media o rzetelną i merytoryczną dyskusję w kolejnych materiałach prasowych.


prof. dr hab. Jakub Lewicki
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

Kolejny wpis na Mazowszu

piątek, 21 lipca 2017 09:03

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków ocalałej części budynku szkolnego, ukończonego w 1927 r., położonego w Sokołówku (pow. ciechanowski) z uwagi na zachowane wartości historyczne.

Obiekt jest ocalałą częścią zniszczonej przez Niemców w 1945 r. siedziby seminarium nauczycielek szkół rolniczych i Uniwersytetu Ludowego. Seminarium było kontynuacją szkoły gospodarstwa wiejskiego, powstałej w 1909 r., w wyniku darowizny majątku przez Tomasza Klonowskiego. Tworzenie szkoły oraz jej działalność były jednym z ważniejszych zjawisk w kulturze wiejskiej Mazowsza początku XX w. i międzywojnia.

Ocalał boczny ryzalit i skromny detal architektoniczny.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Murowany dwór z XIX w. zabytkiem

środa, 19 lipca 2017 10:13

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków murowanego dworu z ok. 1880 r., usytuowanego w miejscowości Sielec (pow. grójecki) z uwagi na posiadane wartości artystyczne i historyczne.

Pierwsze wzmianki o wsi Sielec (usytuowanej w ówczesnej gm. Rykały, pow. grójeckim) pochodzą z 1. poł. XIX w. Poza niewielką wsią liczącą mniej niż 200 mieszkańców, funkcjonował folwark. Dobra te pod koniec lat 70. XIX w. zakupił Lucjan Tąkiel, który ok. 1880 r. wzniósł w ich granicach murowany dwór, zapewne przy udziale architekta warszawskiego Wojciecha Wawrzyńca Bobińskiego –projektanta zbudowanego w tym samym czasie kościoła parafialnego w Goszczynie. Następnie przejął te majętności Gracjan Tąkiel, związany z przedsiębiorstwem „Gracjan Tąkiel i S-ka”. Rodzina Tąkielów pojawiła się w grójeckim przed poł. XIX w. Była to rodzina szlachecka pieczętująca się herbem Korczak, wzmiankowana już w 1500 r. Zamieszkiwali w Tąkielach (Tonkielach)-położonych w dawnej ziemi bielskiej (obecnie gmina Drohiczyn, pow. Siemiatycki, województwo podlaskie). Oprócz Sielca Tąkielowie nabyli majątki w Rykałach i Lisowie (ok. 1840 r.), Jastrzębi Starej (1879 r.). Do Tąkielów należała Dylówka, Brzostowiec i Trębaczew oraz bardzo krótko Tomczyce nad Pilicą. Przedstawiciele tej rodziny byli szanowanymi ziemianami i wnieśli znaczny wkład w rozwój grójecczyzny. Pozostały po nich m.in.: dwory w Sielcu, przysiółku Tąkiele, pałac w Rykałach, kaplica grobowa na cmentarzu w Przybyszewie, nagrobki na cmentarzu parafialnym w Goszczynie i przykościelnym w Lipiu.

Budynek dworu w Sielcu stanowi wartościowy przykład dworu ziemiańskiego z 2. poł. XIX w. Pomimo złego stanu technicznego i różnego rodzaju przekształceń, spowodowanych przystosowaniem obiektu do zamieszkania przez kilka rodzin, obiekt zachował autentyzm zewnętrznej formy i detalu architektonicznego, jak również oryginalnej substancji budowlanej. Obiekt wymaga prac remontowych z uwzględnieniem odtworzenia historycznych detali, usunięcia albo przebudowy wtórnych elementów.

Założenie dworsko-parkowe w Sielcu odznacza się czytelną kompozycją. Główny element założenia-dwór, choć posiada typowy repertuar rozwiązań architektonicznych, stosowanych w budownictwie dworskim w 2. poł. XIX w. charakteryzuje się oryginalnym zestawieniem form i nawiązuje do renesansowej willi Poggio-Reale, gdzie skrzydła ryzality ujmowały otwartą loggię (tutaj taras z dekoracyjnymi słupami wspierającymi dach). Stanowi przykład autentycznej architektury ziemiańskiej z tego okresu na obszarze grójecczyzny. Jest też ważnym materialnym dokumentem historii ziemiaństwa na tym terenie.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Strona 9 z 252

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g