Pierwsze spotkanie z cyklu „Skarby i tajemnice Piotrówki”

poniedziałek, 29 stycznia 2018 15:01

Pierwszy z serii wykładów, organizowanych m.in. przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Radomiu odbył się 28. stycznia.2018 r. w Radomiu. Poprowadziła go dr Katarzyna Cywa z Zakładu Paleobotaniki Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie. Wykład „Drzewa i krzewy wykorzystywane w średniowiecznym rzemieślnictwie w Polsce” dotyczył wykorzystywania drewna różnych gatunków drzew i krzewów do wyrobu przedmiotów codziennego użytku w średniowiecznej Polsce, na przykładzie badań ksylologicznych drewna użytkowego ze stanowiska Radom 2. Obrazowo pokazano, jakie gatunki drzewa i do jakich wyrobów oraz przedmiotów codziennego użytku wykorzystywano na przestrzeni wczesnego średniowiecza i średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem badan laboratoryjnych i analiz drewna, pozyskanych w trakcie badań wykopaliskowych na grodzisku Piotrówka w Radomiu, realizowanych przez zespół archeologów Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w latach 2009 -2013. Po wykładzie zainteresowanym umożliwiono zapoznanie się z budową anatomiczną drewna najważniejszych krajowych gatunków drzew i krzewów. Więcej informacji o cyklu spotkań znajduje się tutaj i na stronach pozostałych organizatorów.


Informację opracował:
Witold Bujakowski
Kierownik Delegatury WUOZ w Radomiu 

Rekordowa kwota na dotacje na mazowieckie zabytki

piątek, 26 stycznia 2018 10:02

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że 28 lutego 2018 r. upływa termin składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu państwa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dotacji, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie województwa mazowieckiego i m.st. Warszawy. Kwota do podziału to ponad 19 mln zł.

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane są w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie przy ul. Nowy Świat 18/20 lub w delegaturach: w Płocku, Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach i Ciechanowie. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data osobistego złożenia w WUOZ w Warszawie lub delegaturze urzędu, a w przypadku przesłania listem, data stempla pocztowego.

Wnioski o udzielenie dotacji MWKZ na dofinansowanie prac konserwatorskich oraz restauratorskich przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (refundacja poniesionych nakładów) można składać do 30 czerwca 2018 r.

Z wnioskiem może wystąpić właściciel zabytku wpisanego do rejestru lub osoba posiadająca obiekt wpisany do rejestru zabytków w trwałym zarządzie.

Wykaz działań podlegających dofinansowaniu oraz szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów znajdują się w tym miejscu.

W ubiegłym roku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków udzielił dotacji m.in. na prace konserwatorskie i restauratorskie rzeźb św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela, znajdujących się na bramie głównej prowadzącej na teren kościoła w Krasnem (20 tys. zł), na prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym w kościele w Miszewie Murowanym (10 tys. zł), czy na remont wież kościelnych i zachodniego szczytu w Bazylice Zwiastowania N.M.P. w Czerwińsku nad Wisłą (35 tys. zł).


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Zaproszenie na cykl spotkań „Skarby i tajemnice Piotrówki”

czwartek, 25 stycznia 2018 11:06

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza na cykl spotkań „Skarby i tajemnice Piotrówki”, który organizuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Radomiu wraz z Muzeum Jacka Malczewskiego i Zespołem Naukowym do Badań Dziejów Radomia.

Podczas spotkań, wykładów, wystaw i warsztatów archeologicznych będą prezentowane najnowsze wyniki badań nad średniowiecznym osadnictwem w dolinie rzeki Mlecznej (m. in. na grodzisku Piotrówka). Tematyka spotkań jest bardzo istotna dla radomian i mieszkańców regionu, dlatego program spotkań będzie uzupełniany przez organizatorów i wzbogacany o archeologiczne ekspozycje i inne wydarzenia związane tematycznie z wykładami.

Harmonogram:

28.01.2018 r. godzina 12:00, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Domy Gąski i Esterki, Rynek 4/5 – Katarzyna Cywa z Zakładu Paleobotaniki Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie, Drzewa i krzewy wykorzystywane w średniowiecznym rzemieślnictwie w Polsce.

Podczas spotkania dowiemy się, jakie gatunki drzew i krzewów były wybierane do wyrobu przedmiotów codziennego użytku w średniowiecznej Polsce, na przykładzie badań ksylologicznych drewna użytkowego pochodzącego z wczesnośredniowiecznej osady przygrodowej nad Mleczną. Zainteresowani goście będą mogli zapoznać się z budową anatomiczną drewna najważniejszych krajowych gatunków drzew i krzewów.

Marzec 2018 - prof. Jacek Tomczyk, UKSW, Bio-archeologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia w XI-XIX w.

Maj 2018 Grzegorz Skrzyński – z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, Rośliny w życiu codziennym radomian we wczesnym średniowieczu

W sezonie jesienno-zimowym 2018/19 przewidziane jest spotkanie z autorami wydawnictwa „Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Radomiu, stanowisko 4” (m.in. Kalina Skóra, IA PAN w Łodzi).

Odbędą się również spotkania z naukowcami kierującymi badaniami nad kompleksem osadniczym w dolinie rzeki Mlecznej w latach 2009 – 2012.

Dokładne daty zostaną podane po ich ustaleniu. Swój udział potwierdzili już:

-dr hab. Rafał Zapłata , UKSW

-dr Maciej Trzeciecki, IAiE PAN w Warszawie

-dr hab. Joanna Kalaga, UW

Zapraszamy, wszystkie wydarzenia są bezpłatne.

Na zdjęciu autorstwa p. Katarzyny Solarskiej, zawieszka antropomorficzna.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Strona 8 z 264

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g