Neogotycki kościół na Białołęce zabytkiem

wtorek, 26 września 2017 11:30

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Jakub Lewicki podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, powstałego w l. 1908 - 1913, położonego w Warszawie przy ul. Klasyków 21/23, z uwagi na zachowane wartości artystyczne i historyczne.

Obiekt jest skromnym i dobrym przykładem architektury neogotyckiej. Ten styl w architekturze rozpowszechnił się na ziemiach polskich w połowie XIX w. W tym czasie często wybierano dla budowli sakralnych gotycką szatę stylową, odwołując się do średniowiecznej tradycji chrześcijańskiej Europy zachodniej. W przypadku kościoła pw. Narodzenia NMP nawiązanie do stylu gotyckiego występuje na różnych płaszczyznach. Przejawia się on zarówno w konstrukcji poprzez użycie szkarp i sklepień gwiaździstych, jak i zastosowanym materiale – nieotynkowanej cegle oraz szeregu detali.

Budowa kościoła została zainicjowana w 1908 r. przez rejenta hipoteki warszawskiej Krzysztofa Kiersnowskiego. Zamysłem Kiersnowskiego było utworzenie w Płudach letniska – uzdrowiska. Pierwszym etapem tego przedsięwzięcia była budowa kolei wąskotorowej na trasie Most Kierbedzia – Jabłonna, która dowoziłaby letników z Warszawy. Następnie miała powstać świątynia, która służyłaby przyszłym letnikom i kuracjuszom. Dlatego Kiersnowski wydzielił ze swoich gruntów i ofiarował działkę pod budowę kościoła. Jako budowniczego i kierownika robót budowlanych zaangażował Wacława Wędrowskiego. Po założeniu fundamentów i wzniesieniu murów na wysokość ok. metra budowę wstrzymano ze względu na kłopoty finansowe fundatora. Zmobilizowani przez Marię Wędrowską - żonę budowniczego mieszkańcy zawiązali nieformalny komitet i zbierali środki na budowę kościoła. Dzięki ich staraniom po dwóch latach przerwy prace zostały znów podjęte i uroczyście zakończone poświęceniem kościoła 8 września 1913 r.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Praska kamienica zabytkiem

wtorek, 26 września 2017 10:56

Jakub Lewicki – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków kamienicy rodziny Ahrens, wzniesionej w l. 1913-1914, położonej w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 27, z uwagi na zachowane wartości artystyczne i historyczne. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obiekt został wybudowany na zlecenie warszawskiej rodziny Ahrens, z której wywodzili się bracia Gustaw i Ludwik, będący właścicielami garbarni położonej w Warszawie przy ul. Wawrzyszewskiej i św. Stanisława. Czynszowa kamienica otrzymała wielkomiejski charakter w postaci 6-kondygnacjowej bryły, bogato zdobionej fasady oraz dekoracyjnie opracowanych wnętrz. Wystrój oraz wyposażenie, m. in. w windy, wskazuje, że była ona przeznaczona dla lepiej sytuowanych najemców. O wartościach artystycznych obiektu świadczą zachowane elementy detalu architektonicznego oraz dekoracji ornamentalnej fasady, wykonane w stylistyce historyzującej w postaci frontoników obramień okiennych, płaskorzeźbionych zworników, girland, medalionów, płycin i wsporników. Całość uzupełniono boniowaniem oraz wysokimi niszami i pseudowykuszami dodającymi kamienicy monumentalności. O bogactwie zastosowanych motywów dekoracyjnych świadczą również reprezentacyjne klatki schodowe z ozdobnymi metalowymi balustradami zestawionymi z barwnymi, lastrykowymi podestami i stopniami schodów.

Budynek dokumentuje także intensywny rozwój Starej Pragi, której zabudowa powstająca w pierwszych dziesięcioleciach XX w., zyskiwała ten sam wielkomiejski charakter i gabaryty, co zabudowa śródmiejska. Cechą charakterystyczną kamienic czynszowych było szczelne wypełnienie posesji wokół wewnętrznego podwórza, będącego jedynym źródłem światła dziennego dla mieszkań umieszczonych w oficynach. Przedmiotowy budynek jest przykładem kamienicy o podwyższonym standardzie, gdzie oprócz bogatej dekoracji uwagę zwracają mieszkania o dużych powierzchniach (tylko cztery na piętro) umieszczone już nie tylko w budynku frontowym ale i w tylnej oficynie. Każde z nich posiadało dwa wejścia, z klatki reprezentacyjnej oraz dla służby z klatki kuchennej, ze służbówką zlokalizowaną przy kuchni. Układ ten, nadal czytelny pomimo wtórnych podziałów, dokumentuje sposób funkcjonowania przedwojennego społeczeństwa, dla którego codziennością było korzystanie z usług służby, obecnej w mieszkaniu przez całą dobę. Powyższe decyduje tym samym o wartościach naukowych kamienicy.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Włączenie do wojewódzkiej ewidencji zabytków obiektów z Otwocka

czwartek, 14 września 2017 10:11

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Jakub Lewicki włączył do wojewódzkiej ewidencji zabytków 176 obiektów z terenu Otwocka.

Są to głównie drewniane wille typu świdermajer, charakteryzujące się ażurowymi zdobienia werand i ganków, szpiczastymi zwieńczeniami dachów i bogatą dekoracją.

Ponadto, w zbiorze znalazły się pensjonaty, murowane kamieniczki, czy też modernistyczne wille.

Włączenie ma na celu ochronę obiektów charakterystycznych dla krajobrazu Otwocka, m.in. poprzez uniemożliwienie rozbiórki i niewłaściwej rozbudowy budynków. Umieszczenie obiektów w wojewódzkiej ewidencji zabytków zobowiązuje samorząd do jednoczesnego włączenia zabytków do gminnej ewidencji, a to, zgodnie z art. 39, ust. 3 ustawy prawo budowlane oznacza, że w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

We wczorajszej konferencji poświęconej temu tematowi, udział wzięli: dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki oraz prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wykaz obiektów [pdf].
Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Strona 6 z 252

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g