Uchylono rozporządzenie MKiDN z 14.10.2015 r.

piątek, 26 maja 2017 13:37

Informujemy, że z dniem 26.05.2017 r. uchylone zostało rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków ( Dz. U. 2015 poz. 1789).

Do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie będą wydawane decyzje administracyjne, dotyczące prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

O terminie wejścia w życie nowego rozporządzenia zostaną Państwo poinformowani.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Oświadczenie MWKZ w sprawie wpisu zbiorów FSNT-NOT do rejestru

piątek, 26 maja 2017 12:15

Po starannym przeanalizowaniu sprawy podjąłem decyzję o wpisie do rejestru zabytków ruchomych, zbiorów zabytków techniki, będących w posiadaniu Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznej (FSNT-NOT) z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Jestem głęboko przekonany, że pomoże to uchronić zbiory przed rozproszeniem i zagrożeniem zniszczenia.
Uważam, że zbiory zabytków techniki są naszym narodowym dobrem. Są także dowodem wkładu Polaków i polskiej myśli technicznej w rozwój naszego kraju, Europy i świata. Pokazują nasze osiągnięcia w różnych dziedzinach. Dlatego też należy je chronić i dbać, aby nie uległy rozproszeniu. Liczę, że w przyszłości zbiory znajdą godne miejsce w Narodowym Muzeum Techniki, gdzie będą dostatecznie chronione, udostępniane i badane.


prof. dr hab. Jakub Lewicki
Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków

 

Drewniany kościół w Aleksandrowie zabytkiem

piątek, 26 maja 2017 12:11

MWKZ podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków drewnianego kościoła polskokatolickiego pw. Matki Boskiej Różańcowej z 1931 r., zlokalizowanego w Aleksandrowie k.Osówki (gm. Sienno, pow. Lipski) z uwagi na zachowane wartości historyczne.

Początkowo w Osówce funkcjonowała Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. W 1929 r. założono Parafię Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego pw. Matki Bożej Różańcowej (obecnie Kościół Polskokatolicki).

Obiekt został złożony z gotowych, przygotowanych wcześniej elementów drewnianych.

W przypadku budynku kościoła zachodzą istotne relacje z jego otoczeniem (również objęte wpisem): widokowe, przestrzenne oraz funkcjonalne. Istotne jest zachowanie powiązania krajobrazowego obiektu architektonicznego oraz występującej wokół niego zaprojektowanej zieleni i podkreślenie ważnej funkcji jaką pełnią place przykościelne dla obiektów sakralnych (gdzie odbywają się różnego rodzaju wydarzenia religijne i społeczne).

Kościół polskokatolicki pw. Matki Boskiej Różańcowej w swej zewnętrznej formie zachował się bez większych zmian. Jest charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego gminy Sienno. Stanowi ważny dokument historii Wspólnoty Polskokatolickiej. Jest jedynym funkcjonującym kościołem polskokatolickim w południowej części województwa mazowieckiego i jednym z nielicznych, zachowanych zabytków drewnianych w powiecie lipskim.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Strona 1 z 241

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g