Kolejny zabytek w Nowym Dworze Mazowieckim

czwartek, 14 grudnia 2017 10:22

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Jakub Lewicki podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków domu czynszowego dra Władysława Nawaduńskiego, położonego przy ulicy Paderewskiego 22 w Nowym Dworze Mazowieckim, z uwagi na zachowane wartości artystyczne i historyczne. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Budynek powstał w l. 1933-39 według projektu z 1933 r. autorstwa Borysa von Zinserlinga, jako inwestycja Władysława Nawaduńskiego, wybitnego w historii Nowego Dworu Mazowieckiego lekarza i społecznika. Dr Nawaduński kształcił się na uniwersytetach w Dorpacie i Warszawie, praktykował m.in. w szpitalach warszawskich. W 1927 r. został ordynatorem oddziału chirurgicznego i położniczo-ginekologicznego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz dyrektorem tego szpitala. Zainicjował budowę nowego szpitala przy ul. Miodowej 2, który obecnie nosi jego imię. Podczas okupacji brał czynny udział w konspiracji. W okresie powojennym pełnił funkcje radnego miejskiego. Od 1952 r. był pierwszym prezesem nowodworskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. W tym samym roku został posłem na Sejm i zasiadł w Komisji Pracy i Zdrowia. W 2015 r. mieszkańcy Nowego Dworu nadali doktorowi honorowe obywatelstwo.

Obiekt, jako jeden z pierwszych murowanych budynków Nowego Dworu i przykład architektury wielkomiejskiej, stanowi świadectwo rozwoju miasta. Jest rzadkim w tym mieście przykładem wysokiej klasy architektury modernistycznej. Płaski dach, charakterystyczne okna termometrowe, minimalistyczna dekoracja w postaci okładziny klinkierowej, praktycznego i zarazem efektownego wystroju klatki schodowej to rozwiązania wyróżniające architekturę modernizmu. Funkcjonalne rozwiązanie wnętrz - jasnych i dobrze wietrzonych, wyposażonych w kilka pionów sanitarnych, zastosowane materiały, prostota form, sprawiły, że budynek z łatwością adaptowano do nowych potrzeb, był stale użytkowany, zachował się w niemal niezmienionym stanie.

O wpis wnioskowało Stowarzyszenie na rzecz Krajobrazu Kulturowego „Ogród Warszawa”.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Stefana Fuglewicza.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Informacja o zmianach na stanowiskach kierowników delegatur WUOZ w Warszawie

piątek, 08 grudnia 2017 12:08

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że w związku z art. 5 ustawy z 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. poz.1595 ), 7 grudnia 2017 r. dotychczasowi kierownicy delegatur Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie przestali pełnić swoje funkcje. Zaproponowano im nowe stanowiska pracy.

W uzgodnieniu z Generalnym Konserwatorem Zabytków, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków powołał stosownie do przepisu art. 92 ust. 5a ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014, poz. 1446, ze zm.) nowych kierowników delegatur:

p. Wanda Gołębiewska – kierownik Delegatury WUOZ w Ciechanowie
p. Małgorzata Balcerzak – kierownik Delegatury WUOZ w Ostrołęce
p. Jolanta Sobierajska – kierownik Delegatury WUOZ w Płocku
p. Witold Bujakowski – kierownik Delegatury WUOZ w Radomiu
p. Mirosław Starczewski – kierownik Delegatury WUOZ w Siedlcach.

Wanda Gołębiewska ur. w 1961 r. w Mławie. Ukończyła studia na Wydziale Nauk Politycznych oraz na Wydziale Ochrony Środowiska w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, a także studia podyplomowe z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego na Politechnice Warszawskiej. Od 1993 r. jest pracownikiem służby ochrony zabytków na terenie woj. mazowieckiego. Wolny czas spędza na łonie natury i podróżuje.

Małgorzata Balcerzak ur. 1965 r. jest absolwentką Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo Dziedzictwa Architektonicznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od początku pracy zawodowej związana z urzędem konserwatorskim, gdzie zajmowała się sprawami ochrony zabytków archeologicznych oraz zagospodarowaniem przestrzennym w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. Jest członkiem krajowych organizacji naukowych: Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. Zajmowała się archeologią regionu północnego Mazowsza, jest autorką opracowań z tego zakresu. Mężatka, ma córkę. Interesuje się sztuką i fotografią artystyczną, kolekcjonuje starą porcelanę, lubi podróże, jest aktywna sportowo.

Witold Bujakowski ur. 17.08.1962 r. w Ciechanowie. Archeolog, konserwator zabytków, regionalista. Ukończył I LO im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie. Mieszka w Iłży. Absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1987 r. i Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej w 1996 r. oraz Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach im. B. Markowskiego – Zarządzanie Administracją. W 1990 r. był kierownikiem Muzeum Regionalnego w Iłży. W l. 1991-1994 sprawował funkcję Okręgowego Konserwatora Zabytków w Iłży w ramach Państwowej Służby Ochrony Zabytków. Od 1994 r. jest konserwatorem zabytków archeologicznych w radomskiej Delegaturze WUOZ. W l. 1997 – 2000 był rzeczoznawcą Ministra Kultury i Sztuki. Przez wiele lat pracował społecznie na rzecz ochrony zabytków, m.in. w 1990 r. zainicjował program rewitalizacji Zamku Biskupów Krakowskich w Iłży. Pracę przy rewitalizacji wzgórza zamkowego w Iłży kontynuuje do dziś. W 1994 r. był współinicjatorem powołania Towarzystwa Ochrony i Promocji Zawodów Ginących z siedzibą w Iłży. Od 2001 r. do chwili obecnej jest jego prezesem. Jest także członkiem rad muzealnych: Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu, Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku Kam., Muzeum Regionalne w Kozienicach. Autor wielu badań naukowych i publikacji, obecnie w sprzedaży jego książka Ukryte dziedzictwo. Iłża i okolice w pradziejach , Iłża 2016. Odznaczony przez Prezydenta RP i Ministra Kultury i Sztuki. Żonaty, ma 3 synów. Interesuje się współczesnym malarstwem polskim i muzyką rockową. W wolnym czasie biega, pływa i jeździ na nartach.

Jolanta Sobierajska ur. w 1963 r., mgr administracji. Temat jej pracy dyplomowej związany był z prawną ochroną zabytków. Ukończyła również Podyplomowe Studium Ochrona Dziedzictwa Kulturowego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od ponad 30 lat pracuje w służbach konserwatorskich. Swoją karierę zawodową rozpoczynała od funkcji referenta, a ostatnio pracowała na stanowisku starszego specjalisty. Jest mężatką, ma córkę Magdę – absolwentkę filologii polskiej. Lubi podróże po Polsce ze względu na zabytki i na przyrodę. W wolnym czasie jeździ na rowerze, spaceruje po lesie i wspiera męża w kolekcjonowaniu płyt winylowych z muzyką lat 80. i 90.

Mirosław Bogusław Starczewski mgr inż. arch., ur. 10.10.1963 r., jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (dyplom w Zakładzie Architektury Polskiej). Od 1991 r. jest pracownikiem służby ochrony zabytków, ostatnio na stanowisku starszego specjalisty ds. zabytków nieruchomych w Delegaturze WUOZ w Siedlcach. Interesuje się grafiką, rysunkiem, akwarelą, a także historią lokalną. Żonaty, tata 4 dzieci, dziadek 3 wnucząt.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Księgi ewidencyjne dotyczące zabytków w handlu

piątek, 08 grudnia 2017 10:17

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że 6 grudnia 2017 r. weszły w życie przepisy nakładające na podmioty gospodarcze, wyspecjalizowane w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do zbycia, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności ocen wskazujących czas powstania zabytku i wycen zabytku.

Przed dokonaniem pierwszego wpisu podmiot prowadzący księgę ewidencyjną przedkłada księgę ewidencyjną oraz kolejne jej tomy wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków właściwemu dla miejsca siedziby tego podmiotu, celem nadania numeru ewidencyjnego.

Wnioski wraz z księgami powinny zawierać aktualny wypis z KRS.

*Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 4 grudnia 2017 r w sprawie ksiąg ewidencyjnych prowadzonych przez podmioty gospodarcze wyspecjalizowane w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( Dziennik Ustaw z 5 grudnia 2017 r, poz. 2249)

 

Strona 1 z 252

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g